Hotel Bianca Fantanele

Hotel Bianca Fântânele


8

Location

Fântânele resort is located 65 km away from Cluj-Napoca on the route: Cluj-Someş-Tarniţa-Marisel-St. Fântânele

or la 80 km from Cluj, on route: Cluj-Huedin-St.Fântânele

How to get