Bine ați venit la Unita Turism

Hoteluri TulceaHotel Egreta Tulcea
adresa: Tulcea, str. Pacii, nr. 3
tel: (+)40 240 506 250
mob: (+)40 739 007 491
fax: (+)40 240 517 103
e-mail: egreta.tulcea@unita-turism.ro

FESTIVALURI TULCEA 2016  ( datele pot sa difere de la un an la altul)

 
Festivalul Interna?ional al P?storitului  - 8-9 mai

Un eveniment interna?ional dedicate tradi?iilor dictate de transhumanta:
 

EXPOFLORA 12 - 15 mai
Expozi?ia dendro-floricol? cu vânzare

 

Concursul Interna?ional de Interpretare „G. Georgescu” - 19 – 22 mai
Festivalul Interna?ional de Interpretare “George Georgescu”, este un omagiu adus dirijorului tulcean de renume interna?ional.

 
DANUBE DELTA RALLY 9 - 11 iunie
Danube Delta Rally a revenit in anul 2013 in campionatul intern de raliuri dup? o pauza de 13 ani.

 
TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX „CENTURA DUN?RII” – 6 – 11 iunie
Organizarea unei competi?ii interna?ionale cu partiparea a numero?i sportivi

 
PELICAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – festival de film de mediu 16 – 19 Iunie
Festivalul prezint? atât lungmetraje cât ?i scurtmetraje ce abordeaz? o gama larga de subiecte, încercând o îmbun?t??ire a viitorului: protec?ia mediului, calitatea aerului, transportul, energia, agricultura, solidaritatea ?i nesfâr?ita lupt? împotriva s?r?ciei.

 
Festivalul Na?ional de Folclor pentru soli?ti vocali de muzic? popular? “Natalia ?erb?nescu” 22 – 24 iunie
Festivalul Concurs Na?ional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc, este organizat de U.A.T. Municipiul Tulcea ?i Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”, fiind un omagiu,adus solistei are a adus cântecul ?i costumul dobrogean pe scen? Natalia ?erb?nescu.


DOBROJAZZ 23 – 26 iunie
Festival Interna?ional de Jazz


Ziua Dun?rii 29 iunie
Ziua Dun?rii reprezint? un prilej pentru a s?rb?tori unul din cele mai mari sisteme fluviale din Europa, incluzând ?i oamenii ?i vie?uitoarele s?lbatice pe care le sus?ine.


Danube Delta International Kyokushyn Cup 1 – 3 iulie
Promovarea sportul la nivel na?ional ?i interna?ional.

 
S?pt?mâna Filmului Interetnic 24 – 30 iulie
„S?pt?mâna Filmului Interetnic“ a devenit ast?zi un spectacol al convie?uirii interetnice care atrage peste 12.000 de spectatori .


Festivalul Interna?ional de Folclor "Pe?ti?orul de Aur”  7 – 12 august
Festivalul Interna?ional de Folclor “Pe?ti?orul de Aur” este o s?rb?toare a cântecului ?i a dansului f?r? frontiere, comunicarea dintre miile de participan?i realizându-se prin intermediul acestora.

Zilele Municipiului Tulcea 13 – 15 august
Aceast? manifestare cultural – artistic? cuprinde o varietate de evenimente: târguri ?i expozi?ii, concerte etc.


Târgul me?terilor populari Tulcea 2016  - 12 – 15 august
Scopul acestui targ il constituie incercarea de revitalizare a mestesugurilor populare traditionale.

 
Festivalul Interna?ional al B?rcilor cu Vâsle “ROWMANIA” - 26 - 28 August
Festivalul Interna?ional al B?rcilor cu Vâsle “Rowmania”, o ini?iativ? a Asocia?iei “Ivan Patzaichin-Mila 23”, este un eveniment de relansare a turismului lent în Delta Dun?rii ?i de conectare a zonei cu ??rile riverane Dun?rii.

 
Festivalul dichis’n’Blues 2 – 4 septembrie
Dichis`n`Blues este primul festival de blues din Delt?.

 
Târgul de Toamn? 23 - 25 septembrie
La eveniment sunt a?tepta?i produc?tori si me?teri populari din jude?ul Tulcea, care-?i vor a?tepta vizitatorii cu produse tradi?ionale din carne, produse lactate, produse apicole si oua, precum si produse agricole direct de la produc?tor.


Ziua Dobrogei 14 noiembrie
Ziua Dobrogei s?rb?torit? în fiecare an prin cântec ?i dans în data de 14 noiembrie este o zi memorabil? pentru istoria Dobrogei deoarece în 1878 aceast? provincie s-a unit cu principatele române?ti.

 
Concursul Interna?ional “Alexandru Ciucurencu”  - Noiembrie
Concursul Interna?ional de Pictur? “Alexandru Ciucurencu” militeaz? în fiecare an în luna noiembrie pentru promovarea ?i descoperirea tinerelor talente ?i cunoa?terea valorilor artistice române?ti în întreaga lume.