POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una dintre misiunile fundamentale ale Unita Turism Holding SA, proprietar al lanțului hotelier cuprinzând următoarele hoteluri și unități:

 • Hotel Deva și Hotel Sarmis situate în Deva;

 • Hotel Moldova situat în Iasi;

 • Hotel Belvedere situat în Cluj-Napoca;

 • Hotel Traian situat în Braila;

 • Hotel Lacu Sărat, Hotel Flora, Camping Lacu Sărat situate în Lacu Sărat;

 • Hotel Bianca situat în Fântânele;

 • Hotel Traian situat în Drobeta Turnu-Severin;

 • Hotel Egreta situat în Tulcea;

 • Hotel Amiral, Hotel Comandor, Hotel Orfeu, situate în Mamaia;

 • Agenția de Turism Unita Tour.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a prelucra datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către: Unita Turism Holding S.A., cu sediul social în Municipiul Timișoara, Județ Timiș, Str. Academician Alexandru Borza, Nr. 1. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1837/2004, având CUI RO2094737, (“Unita Turism” sau ”Noi” sau ”Societatea”)

Societatea este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Faceți click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumită secțiune:

 • Ce fel de date personale prelucrăm?

 • Date personale ale minorilor

 • Date speciale

 • În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?

 • Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?

 • Colectăm date personale de la terți?

 • Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?

 • Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice

 • Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

 • Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Sunt datele dvs. în siguranță?

 • Link-uri către alte site-uri web

 • Întrebări sau reclamații

 • Modificări ale politicii

____________________________________________________________________________________________________________

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți client sau potențial client

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 1. nume, prenume, data nașterii, sex;

 2. datele dvs. de contact (număr de telefon, număr de telefon mobil, număr de fax, adresă poștală, adresă de domiciliu, adresă profesională, adresă de e-mail);

 3. datele suplimentare necesare pentru efectuarea rezervărilor și oferirea serviciilor adiționale solicitate (de exemplu seria și numărul actului de identitate, seria și numărul pașaportului, numărul de identificare național);

 4. în unele cazuri putem prelucra actele și/sau copiile actelor dvs. de călătorie (ex. pașaport) în vederea obținerii vizei de călătorie necesare pachetului turistic ales de dvs.;

 5. datele însoțitorilor minori;

 6. informații despre pachetul turistic al clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe; pentru a vă putea oferi serviciile solicitate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate etc.

 7. informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;

 8. datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;
 9. informații colectate de către diverși parteneri contractuali (alte agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către Unita Turism (rooming list);
 10. date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz;
 11. recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 12. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale clienților în locuri publice (cum ar fi intrările în agenție), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: dacă nu doriți să ne furnizați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți să faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea respectivă.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți utilizator al site-urilor nostre de internet www.unita-turism.ro

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.

Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. formular de contact, aplicații posturi vacante) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de protecție a datelor cu caracter personal aplicabilă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

____________________________________________________________________________________________________________

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. liber exprimat, suntem obligați să solicităm și consimțământul părinților/tutorelui legal.

____________________________________________________________________________________________________________

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Sintagma „categorii speciale de date cu caracter personal“ se referă la datele ce privesc originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm astfel de informații decât dacă sunt necesare asigurării serviciilor adiționale solicitate de dvs.

____________________________________________________________________________________________________________

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Dacă sunteți client

 1. Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă rezerva/ a intermedia/ a vă oferi servciile solicitate de dvs. și (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.

Temei juridic: încheierea și executarea unui contract

 1. Check-in online

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru efectuarea procedurii de check-in online cerută de companiile aeriene pentru îmbarcare.

Temei juridic: executarea unui contract

 1. Servicii adiționale (se refera, printre altele, la: obținere viză, transport de la/către hotel, rezervări excursii adiționale)

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a aduce la îndeplinire cererile dvs. privitoare la pachetul turistic ales

Temei juridic: încheierea și executarea unui contract

 1. Feedback:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență plăcută în cadrul unităților noastre.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri

 1. Marketing:

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

 1. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Scop: prelucrăm imaginile surprinse de sistemul de camere de supraveghere instalate în cadrul locației noastre pentru a putea spori protecția persoanelor și a bunurilor din locație, precum și pentru a putea investiga eficient evenimentele care pot impacta negativ securitatea spațiului, a bunurilor și a persoanelor

Temei juridic: interesul legitim de a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din locația noastră

 1. Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu am finalizat un contract discutat cu dvs., este posibil să vă contactăm pentru a vă reaminti să-l finalizăm, (iii) pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele în legătură cu serviciile noastre.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

 1. Analiză, îmbunătățire și cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei juridic: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți serviciile în conformitate cu standardelor dvs.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.unita-turism.ro

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.

Temei juridic: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei juridic: executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei juridic: încheierea unui contract.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de protecție a datelor cu caracter personal aplicabilă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem prelucra datele dvs. și în contextul următoarelor activități:

 1. Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.

Temei juridic: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.

 1. Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei juridic: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale agenției, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul agenției noastre.

 1. Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea autorităților și/sau instituțiilor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei juridic: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților/instituțiilor publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

____________________________________________________________________________________________________________

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă putea oferi serviciile solicitate, precum și pentru a vă oferi nivelul așteptat de profesionalism, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, unii dintre aceștia având calitatea de persoane împuternicite care prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, asigurări medicale)

 1. Parteneri de afaceri: partenerii de afaceri (precum alte agenții de turism, companii aeriene, companii de asigurări, hoteluri etc.) în funcție de preferințele și serviciile pentru care ați optat.

 2. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) executarea contractului încheiat cu dvs. (ex. transmiterea actelor dvs. către ambasade pentru obținerea vizei de turist necesare) (ii) respectarea dispozițiilor legale, (iii) a răspunde solicitărilor acestora, (iv) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

____________________________________________________________________________________________________________

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă furniza servicii de înaltă calitate, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Parteneri de afaceri, spre exemplu: alte agenții de turism cu care colaborăm.

 2. Rețele de socializare: în unele cazuri putem primi datele dvs. prin intermediul rețelelor de socializare prin intermediul cărora interacționați cu noi, în conformitate cu setările dvs. de confidențialitate

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS. PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

____________________________________________________________________________________________________________

TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

In funcție de preferințele dvs. și de serviciile alese este posibil să transmitem datele dvs. personale către anumite companii din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (spre exemplu companii aeriene, hoteluri sau companii care închiriază autovehicule, după caz, etc).

Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.

Printre măsurile pe care le vom întreprinde menționăm: stipularea anumitor clauze contractuale aprobate de Comisia Europeană în contractele cu acești parteneri.

____________________________________________________________________________________________________________

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

____________________________________________________________________________________________________________

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

____________________________________________________________________________________________________________

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul la informare: aveți dreptul să cunoașteți următoarele informații (i) identitatea și datele de contact ale operatorului, (ii) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, (iii) categoriile de date colectate, (iv) destinatarii datelor, (v) transferul datelor, (vi) perioada de stocare a datelor, (vii) care sunt drepturile dumneavoastră, etc. (art. 13 si 14 din GDPR);

 2. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

 3. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

 4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

 5. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

 6. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

 7. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).

 8. În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

____________________________________________________________________________________________________________

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

____________________________________________________________________________________________________________

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

____________________________________________________________________________________________________________

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând Formularul nostru de contact disponibil pe site sau trimițând un e-mail la următoarea adresă: privacy@unita-turism.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la sediul agenției.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

____________________________________________________________________________________________________________

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 13 Ianuarie 2020